Stichting vrienden van het slot loevestein

By Editor

De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein werd in 1969 opgericht en heeft als doel om met haar vermogen Slot Loevestein en de daarbij behorende vestingwerken in stand te houden en het bezoek aan Slot Loevestein te bewerkstelligen. De zakelijke vrienden van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein, Leenheren genoemd, zorgen voor de financiële bijdrage om de gestelde doelen te bereiken. De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein

Toen Van Rappard de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en moest aftreden als slotvoogd, werd op 2 september 1969 de ‘Stichting Vrienden van het Slot Loevestein’, opgericht. Deze stichting zou voortaan de feesten en partijen organiseren en de opbrengsten gebruiken om het museum financieel te ondersteunen en het museumbezoek te bevorderen. Voor de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein ontwikkelde Stefan een nieuwe profilering, op basis van het door hem ontwikkelde Monto Media Merkwaarde Model®. In het kenmerkende Hollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc Loef van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen. Het bestuur bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. Naast de directie heeft de stichting een Raad van Toezicht. We hebben nieuwe vrienden en wel heel bijzondere: Stefan Bergman en Ed Dumrese, namens het bestuur van Slot Loevestein. Samen maken we de verbinding tussen onze school en het slot. Met het tekenen van de intentieverklaring voor Leenvrouwe van Slot Loevestein laten we zien dat we ook onze bijdrage willen leveren aan het bewaren van een Het 50-jarige jubileum van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein is vorige week gevierd. Daarbij is een tijdelijke tentoonstelling geopend over de stichting. Als cadeau ontving het museum prachtig nieuwe LED-verlichting om het kasteel, de kruittoren en de vesting uit te lichten. Stichting Vrienden Van Slot Loevestein Loevestein Castle is situated in a unique location where the river Meuse and Waal join together and the provinces of Gelderland, Brabant and South Holland meet. It was here, in this typically Dutch river landscape, that the knight Dirc Loef van Horne built his castle in 1360.

Voor de Stichting Museum Slot Loevestein heeft Dijkoraad diverse werkzaamheden verricht inzake beheer en onderhoud van het monumentale pand te Poederoijen. Het gaat om NEN2767 inspecties, Meerjarenonderhoudsplanning, onderhoudsbestek plus aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.

De merkwaarde van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein is als volgt bepaald: Door historie verbonden. Door toekomst gedreven. Vanuit deze merkwaarde zijn de volgende missie, visie en belofte ontleend. Visie Ons heden is morgen onze geschiedenis. Het beïnvloed onze kijk op het heden en verwachtingen van de toekomst. De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein werd in 1969 opgericht en heeft als doel om met haar vermogen Slot Loevestein en de daarbij behorende vestingwerken in stand te houden en het bezoek aan Slot Loevestein te bewerkstelligen. De zakelijke vrienden van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein, Leenheren genoemd, zorgen voor de financiële bijdrage om de gestelde doelen te bereiken. De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein Slot Loevestein is van groot belang als Nederlands historisch erfgoed. Met haar initiatieven wil de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein voorwaarden scheppen om het Slot zich, in het collectieve historische bewustzijn, verder te kunnen manifesteren. Belofte Onze belofte is: solide, betrouwbaar en verbonden. De stichting houdt hiertoe in stand het veertiende-eeuwse complex Slot Loevestein met bijbehorende slotgracht, tuinen en bijgebouwen, als gaaf voorbeeld van een middeleeuwse weerbare waterburcht, waarin zij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, visuele presentatie van de collecties en informatie ten behoeve van studie, educatie en genoegen zal trachten een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor en inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van die geschiedenis.

Het bestuur bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. Naast de directie heeft de stichting een Raad van Toezicht.

Slot Loevestein is een prachtig kasteel in het westen van Gelderland in het dorp Poederoijen. Het bestaat al 650 jaar en heeft in zijn geschiedenis sinds de middeleeuwen veel bijzondere dingen meegemaakt. Het bekendste verhaal daarvan is waarschijnlijk de ontstnapping van … Sinds 9 december 1994 is Loevestein zelfstandig en wordt het complex door de Stichting Museum Slot Loevestein geëxploiteerd. Deze stichting beheert de museumcollectie en houdt het complex toegankelijk voor een breed publiek. De stichting huurt het complex van de Nederlandse staat voor dertig jaar. Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot in ontsnapte uit Slot Loevestein. Zijn spectaculaire vluchtpoging in een boekenkist spreekt nog steeds tot de verbeelding. Maar nog belangrijker is zijn nalatenschap als rechtsgeleerde. Nog steeds wordt zijn gedachtegoed internationaal erkend en toegepast. Vanwege dit bijzondere jubileum roept Slot Loevestein … Een mooie en gezellige dag vol vertellingen en handboogschieten op Slot Loevestein samen met Bas Kortekaas en de Meyden van Loevestein. Kasteelschutters Den Haag. May 20, 2016 · Fantastisch weekend met de Knights of Camelot bij Kasteel Dussen. Stichting Vrienden Kasteel Dussen, 16 mei 2106. www.youtube.com ‘Er was eens…’ Dag van het

Een mooie en gezellige dag vol vertellingen en handboogschieten op Slot Loevestein samen met Bas Kortekaas en de Meyden van Loevestein. Stichting Vrienden Kasteel

14 okt 2019 [POEDEROIJEN] Al eeuwenlang waakt Slot Loevestein over het Munnikenland en de rivieren. Loevestein is een middeleeuws kasteel vol  Voor de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein ontwikkelde Stefan een nieuwe profilering, op basis van het door hem ontwikkelde Monto Media Merkwaarde  Meer dan veertig jaar geleden werd de Stichting Vrienden van Slot Loevestein opgericht. De zakelijke Vrienden, Leenheren genoemd, ondersteunen het 

Keep an eye out for Stichting Vrienden Van Slot Loevestein promotions on Stichting Vrienden Van Slot Loevestein your favorite software providers too! January 7, 2018. 18+, T&C Apply,, New Customers Only. Candy Bars. Bonus doesn't work -Newsletter. Tired to search every day for casino bonuses? Tired to see the word "expired" under every promotion?

2. Beleidsplan 2016-2020 De Stichting Museum Slot Loevestein heeft een activiteitenplan Basis Infrastructuur (BIS) 2017-2020 opgesteld. De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein onderschrijft en adopteert dit plan niet alleen,